Privacyverklaring Restaurant Gember onderdeel van MuseumCatering BV

Voor Restaurant Gember is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de privacywetgeving. Onze privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan onze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Restaurant Gember is onderdeel van Museum Catering B.V., gevestigd aan Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag, ingeschreven onder 27277338. Museum Catering B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemden verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?


Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres maar ook IP-adressen. 

Van wie verzamelt Restaurant Gember persoonsgegevens? 
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u als gebruiker, bijvoorbeeld via onze website, www.restaurantgember.nl worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Bijvoorbeeld indien u:

 • Ons contactformulier op de website invult
 • Aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen
 • Aan een prijsvraag of promotie deelneemt
 • Deelneemt aan enquêtes of onderzoeken
 • Bij ons werkzaam bent
 • Bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt
 • Een zakelijke relatie heeft met Restaurant Gember
 • Uw gegevens invult of achterlaat op een van onze locaties.


Contact met Restaurant Gember kan plaatsvinden via:

 • Telefoon
 • Schriftelijke correspondentie
 • Het contactformulier op restaurantgember.nl
 • Per email
 • Het registratieformulier om onze email nieuwsbrief aan te vragen
 • Een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap
 • Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Restaurant Gember terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Restaurant Gember?

De volgende persoonsgegevens worden door Restaurant Gember verzamelt:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Factuur gegevens
 • Betaalgegevens
 • Historie gegevens (bijvoorbeeld wat voor partijen u in het verleden bij ons heeft geboekt);
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.cateringmeesters.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media).

Op basis van welke grondslag verwerkt Restaurant Gember persoonsgegevens?


Restaurant Gember verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om een offerte en bevestiging op te stellen, een reservering te plaatsen of contact te houden over (de voortgang van) uw evenement of reservering.Restaurant Gember verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Restaurant Gember. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Restaurant Gember haar klanten en website bezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw afname en voorkeuren.Voor welke doeleinden verwerkt Restaurant Gember persoonsgegevens?


Restaurant Gember verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Restaurant Gember en haar klanten: het opstellen van offertes, verwerken van bevestigingen, leveren van het product of dienst en informeren over de voortgang van uw partij;
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige samenwerkingen;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert MuseumCatering beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.Verstrekking aan derden


Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is om onze dienst te kunnen leveren of wanneer Restaurant Gember hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Bewaartermijnen


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.Restaurant Gember en andere websites


Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Restaurant Gember is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, op de website die u bezoekt.Cookieverklaring

Restaurant Gember maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring. 

Beveiliging
Restaurant Gember hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Restaurant Gember neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen, zoals het versleutelen van financiële gegevens. Wij maken gebruik van firewalls en veilige servers.Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens


Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Restaurant Gember via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact met ons op te nemen. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Contact


Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:Per email

sales@museumcatering.nlPer telefoon

+31 (0) 70-720 0 720Per post

MuseumCatering

Lange Voorhout 15

2514 EA Den HaagWijzigingen privacyverklaring


Restaurant Gember behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Wij adviseren u deze verklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op onze website www.restaurantgember.nlDeze pagina is voor het laatst opgemaakt op 29 mei 2018 (versie 1.0)